MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ

     

 

                         

 

 

 

 

Kelenföldi Irodalmi Esték - 2014

Takaró Mihály
Takaró Mihály irodalomtörténész 2014-ben is folytatja sorozatát altemplomunkban. Havonta egy alkalommal csütörtök esténként megismerkedhetünk nemzetünk valamely írójával, költőjével a Kelenföldi Református Egyházközség altemplomában.

A Kelenföldi Irodalmi Esték programja: 

Márai Sándor 2014.01.16. 18:00


- 4,18,41,47-es villamosokkal, valamint az
A templom megközelíthetősége

- 53,86,150,150E,212,250 jelzésű autóbuszokkal

Gyülekezetünk temploma (Magyar Advent Temploma) a 4-es villamos Fehérvári úti végállomásánál, a volt Skálával, immár budai Allee-val szemben található. Megközelíthető még a 18-as, a 41-es és a 47-os villamosokkal, valamint az 53-os, 86-os, 150-es, 150E-s, 212-es és 250-es autóbuszokkal.

 
 
 
 5,       2013.03.11  
            A lejátszás úgy indul el, hogy rá kell kattintani az alábbi kék színű betűsorra:
        A Rádió 6 Nem vagy egyedül című műsora, ez 2013.03.11-én 20-22-ig hangzott el.
        Vendég: Hajdú Zoltán a Bethánia CE szövetség missziótitkára bizonyságot tesz életéről, 
                      megtéréséről, annak gyümölcseiről. 
        Telefonáló:  -  Baji Timi 51 perc 50 mp-nél kezdődik
        Igehirdetés : Mk 2,1-12  A gutaütött meggyógyítása története alapján
                            57 perc 15 mp-től 
        Vers: Bódás János  Lehetetlen  1 ó 6 perc 14 mp-től
         Próza: Adraian Plas Irány a gumivár - részlet  1 ó 13 perctől
         A teljes adás hossza 1 óra 26 perc

 

 

Elindul újra a Budapest Európa Televízió keresztyén adóként

2013-05-10 07:07:56

 

2013. május 20-án 8 órakor - Pünkösd hétfőn - kezdődik a Budapest Európa Televízió adása. 8,10,12,14,16,18 órakor 1-1 órás időtartammal keresztyén műsorokat láthatunk. E naptól kezdve pedig minden reggel 8 és 10 óra között is lesznek ilyen műsorok, amelyeket az esti órákban mindig megismételnek. Takács Ferenc műsora pünkösd hétfőn délben lesz, és keddenként 8-10 óráig. Mivel az adásokat műholdra továbbítják, majd a szolgáltatók is felveszik az adók palettájára. Interneten is fogható lesz minden adás awww.bpetv.org oldalon.

 

 

SZABADSÁGRA LELVE
Szeretettel meghívjuk május 12-ére
szombaton 17. órakor rendezett
missziós rendezvényünkre, melyen
Takács Ferenc, a Börtönmisszió munkatársa
és Száva Lajos tesz bizonyságot
Helyszín: Torbágyi Református Templom http://maps.google.hu/maps?rlz=1C1CHNQ_enHU464HU464&um=1&ie=UTF-8&q=reform%C3%A1tus+biatorb%C3%A1gy+f%C5%91+u.&fb=1&gl=hu&hq=reform%C3%A1tus&hnear=0x476a752ab5f71161%3A0xe0e0caeddf37e8a0%2C2051+Biatorb%C3%A1gy%2C+F%C5%91+utca&cid=0%2C0%2C8717718304544222485&ei=V6asT7-bEsPFtAbNtP2DAw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=5&ved=0CAgQ_BIwBA http://tor-ref-egy.atw.hu/
tor-ref-egy.atw.hu

 

 

 

A Budapest - Kelenföldi Református Egyházközség templomában

2012. május 12. szombat 17.00

Soós Gábor orgonahangversenye

 

Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621

Anthoni van Noordt  1619-1675

Matthias Weckmann 1616-1974

G.Böhm

Dietrich Buxtehude (eredeti nevén Diderik Buxtehude) 1637-1707

Johann Sebastian Bach műveiből.

 

 

Igét hirdet:

Takaró Károly ny.püspök

A templom megközelíthetősége

- 4,18,41,47-es villamosokkal, valamint az
- 53,86,150,150E,212,250 jelzésű autóbuszokkal

Gyülekezetünk temploma (Magyar Advent Temploma) a 4-es villamos Fehérvári úti végállomásánál, a volt Skálával, immár budai Allee-val szemben található. Megközelíthető még a 18-as, a 41-es és a 47-os villamosokkal, valamint az 53-os, 86-os, 150-es, 150E-s, 212-es és 250-es autóbuszokkal.

 

 

Judit néni sós keksz, Juditka-vödör egésznap szaladgálás -este Auchan parkoló, átállás, kormányzár

 

Nyuszi, kés , öngyilkosság, telefon, intenzív, , angyal vagyok.

 

 

http://misszios.opendrive.com/files/MF8xNTA1MDkyX3poRDBp/Lánchíd%20rádió%20-%20Kettesben-Nagy%20Katalin-Takács%20Ferenc.mp3

http://misszios.opendrive.com/files/MF8xNTA1MDkyX3poRDBpXzM0MzA/Lánchíd%20rádió%20-%20Kettesben-Nagy%20Katalin-Takács%20Ferenc.mp3

 

 

 

 

 

Róm 1,18
Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.

 

Mal 1,8
Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? - mondja a Seregek URa.

 

Mt 4,17
Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.

 

Mt 22,37
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

 

Mk 10,29
Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért,

 

Jn 1,17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

 

Jn 6,29
Jézus ezt felelte nekik: "Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."

 

Jn 6,35
Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

 

 

 

Jn 4,26
Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

 

Jn 3,3
Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát."

 

Jn 8,12
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."

 

Jn 11,25
Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;

 

Jn 17,3
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Ján. 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

1Pt 5,7
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

ApCsel 2,38
Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien JézusKrisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 

ApCsel 20,35
Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.

 

Róm 6,23
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet KrisztusJézusban, a mi Urunkban.

 

Róm 8,1
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,

 

Róm 10,9
Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

 

2Kor 1,2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

2Kor 13,13
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

 

Gal 3,28
Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

 

Fil 3,8
Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.

 

Fil 4,7
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

 

1Thessz 5,23
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk JézusKrisztus eljövetelére.

 

1Thessz 5,28
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

 

1Tim 1,15
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.

 

Zsid 13,20
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát,

Zsid 13,21
tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

 

2Pt 1,16
Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.

 

1Jn 4,2
Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.

1Jn 4,3
Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van.

 

 

 

Az alábbiakban protestáns missziói szervezetekről lehet leírást, elérhetőséget találni:

 

- Vasárnapi Iskolai Szövetség:    Gyermekek irányába folyó missziói munkásokat tömörítő szervezet.

 

                                                              Saját képzési rendszerük van, rendszeres tanfolyami képzésben segítik

 

                                                               azokat akik ebbe a missziói ágba szeretnének szolgálni. 

 

             Honlapjukon minden elérhetőségüket és bővebb tájékoztatót lehet találni:http://www.visz.org/

 

 

 

- OM Misszió: 

 

Az OM Magyarország az OM nemzetközi keresztény missziós társaság magyarországi képviselője, mely 1991 óta működik hazánkban Onézimusz Alapítvány néven.

 

Fő feladatunknak tekintjük a magyar társadalom erkölcsi felemelkedésének előmozdítását, a magyar keresztény gyülekezetek erősítését határokon innen és túl, valamint a magyar keresztények felkészítését a belföldi illetve külföldi misszióban való részvételre. Két szóban a küldetésünk mozgósítás és evangelizáció. Mozgósítani a keresztényeket a misszióra a saját lakókörnyezetüktől a Föld végső határáig, illetve hirdetni az evangéliumot - mindig a helyi keresztény közösségekkel együttműködésben. Ennek része a szükségben lévő embertársaink segítése is.

 

 Honlapjukon minden elérhetőségüket és bővebb tájékoztatót lehet találni:http://hu.om.org/index.php/hu/

 

 

 

- EMO Misszió

 

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány biztosítja jogi kereteit a missziós szolgálatnak. Személyes kapcsolatra épülő missziói szolgálat ez, amelynél egy-egy területen házról - házra, lakásról lakásra járva hirdetik az evangéliumot a missziói munkatársak. Kettesével járnak, és evangéliumi iratokat adnak át a lakóknak, alkalmanként személyes beszélgetéseket is folytatnak. 

 

Honlapjukon minden elérhetőségüket és bővebb tájékoztatót lehet találni: http://www.emoalapitvany.hu/site.php

 

- Gedeon Társaság

 

Szállodákba, kórházakba helyeznek el ajándék Bibliákat (Újszövetség)  iskolákban, börtönökben, katonai létesítményekben pedig az ott lévőknek személyes ajándékként adnak kisméretű Újszövetséget. 

 

Honlapjukon elérhetőségeiket lehet megtaláni: http://gedeontarsasag.hu/

 

 

 

 

 

- Bibliai Házassággondozó Szolgálat  A jó házasság érdekében bibliai alapok tanítása.

 

 

 

Bibliai Házassággondozó Szolgálat felekezetektől független belmissziós házassággondozószervezet.

 

Saját munkatársképzési tanfolyamaik vannak.

 

 

 

Arra törekszik,

 

 

 

- hogy a házasságra készülő fiatalokat felkészítse a testi és lelki egységet építő harmonikus kapcsolatra a

 

   Biblia útmutatása alapján 

 

- hogy a házasságban élőkkel megismertesse a társkapcsolat építésének bibliai alapelveit egységük

 

   mélyítése és a mély válságok megelőzése érdekében 

 

- hogy a házastársi kapcsolatukban bajba jutott pároknak megmutassa a Szentírásban megfogalmazott

 

  kivezető utat.

 

Honlapjukon minden elérhetőségüket és bővebb tájékoztatót lehet találni: http://www.bhsz.hu/

 

 

 

 

Asztali nézet