MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ

      Olyan emberek beszélnek a felvételeken, akik

        személyesen találkoztak Jézus Krisztussal    

 

       1, 2013. október 20-án, a váci börtönben a fogvatartottakból álló

             keresztény gyülekezet ellátogatott a kecskeméti baptista gyüle-

             kezetbe, és ott bizonyságot tettek életükről,megtérésükről:  

              https://www.youtube.com/watch?v=lGlC-c2Ze88&t=55m22s

 

       2,  Balogh György bizonyságtétele :

             https://www.youtube.com/watch?v=Y-8et15kgRg

 

    3, Fekete Nándor mezőkövesdi vállalkozó bizonyságtétele:

            http://www.youtube.com/watch? v=Z_dvtAlnvGY&list=

                 TLMepeCPfKWFkeCQ9wlKneEHB02MA9lKCN

   4, Bartha Elemér bizonyságtétele, amely a felvételen 3perc 22 mp-nél

           kezdődik:  

           https://www.youtube.com/watch?v=gPUMiCRYiPU

 

   5, Marci bizonyságtétele: https://www.youtube.com/watch?v=aY9_izd8ZX4

 

   6, Abby bizonyságtétele halála előtt:

         https://www.youtube.com/watch?

         v=SemcwxSg1Kk

 

     Az alábbi felvételek a Budapest Európa Televízió stúdiójában

                                              készültek: 

 

    7, Terdik Tamás és felesége bizonyságtétele 1.:    

           https://vimeo.com/88388000  

     8, Terdik Tamás és felesége bizonyságtétele 2.:

           https://vimeo.com/89089387

    9, Sárkány Lajos bizonyságtétele :  

           https://vimeo.com/101737661

   10, Fogarassy Károly  bizonyságtétele :  

           https://vimeo.com/100452235

   11, Monthy Taylor bizonyságtétele :   

           https://vimeo.com/92280859

   12, Miroszlav bizonyságtétele :    

           https://vimeo.com/90733032

   13, Szabó László bizonyságtétele :

           https://vimeo.com/85074112

   14, Elia Moris, Nagy Erzsébet bizonyságtétele:  

           https://vimeo.com/83917199

   15, Vankó István bizonyságtétele :

         https://vimeo.com/102360626

   16, Lakatos Gabriella ref. lelkész, Száva Lajos és

         Takács Ferenc beszélgetése:

         https://vimeo.com/109998760

    17, Havasi László bizonyságtétele

            https://vimeo.com/128640845

    18, Jaczkovits Viktor bizonyságtétele

            https://vimeo.com/149067291

    19, Fandl Barbara  bizonyságtétele

           https://www.youtube.com/watch?v=YKX1Se6C1AM

    20,  Cseke Hajnalka

           https://youtu.be/zYPsW8cFGsw

    21,  Száva Lajos, aki a börtönben tért meg

            https://www.youtube.com/watch?v=JPsfIUJ0oio

 

 

 

 

Az EVANGÉLIKUS.HU - oldalon jelent meg 

Szeverényi János evangélikus missziói lelkész tollából:

„A világ Isten törvénye szerint működik” – Beszélgetés Somody Imrével megtérésről, hitről, felelősségről

Létrehozva: 2015.09.25. 20:46, frissítve: 2015.09.25. 20:46
Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szeverényi János
Budapest – Somody Imre közgazdász, a Centrál kávéház tulajdonosa lesz az idei országos evangelizációegyik tanúságtevője a budapesti Deák téri templomban. Ő volt a Pharmavit Rt. alapítója, a Plusssz pezsgőtabletta „atyja”.

Egy időben miniszterelnöki tanácsadóként is hallottunk róla. Épített lakótelepet, gyárakat, volt az év menedzsere és az év embere. Egyike azoknak, akiknek a nevéhez kötődik a Bolyai János Alkotói Díj megalapítása. Jó néhány kitüntetése közül talán a legfajsúlyosabb a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, illetve a George Washington-díj. Megtéréséről, hitéről beszélgettünk vele.

– Megtérése előtt milyen kapcsolata volt a hittel, az egyházzal?

– Egészségi állapotom, magyar viszonyok között kiemelkedő vagyonom, valamint társadalmi elfogadottságom elvesztése elgondolkodásra késztetett. Második házasságkötésem előtt leendő feleségemmel elhatároztuk, hogy egyházi szertartás keretében kötünk házasságot, fogadalmunkat pedig a lehető legkomolyabban vesszük. A házasságkötésre való felkészülés során vettem kézbe első alkalommal a Bibliát. Később gyermekeinket egyházi iskolába írattuk. Teljes erőmmel igyekeztem jó ember, jó családapa lenni, családomról gondoskodni, az istentiszteleti alkalmakat rendszeresen látogatni. Tíz éven keresztül gyermekeink ugyan szépen, egészségesen fejlődtek, ugyanakkor komoly erőfeszítések árán sem sikerült életünket igazán helyes mederbe terelni. Egészségem tovább romlott, vagyonvesztésem folytatódott, nemes szándékú országújító programjaim kudarcot vallottak. Nem értettem, miért nem segít nekem az Isten! Ellentmondásosnak láttam őt, mert nem tapasztaltam meg jószolgálati kezdeményezéseimben az Úr tényleges támogatásának még csak a szándékát sem. Ekkor kerültek elém a Zsoltárok könyvének ezek az igéi: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek!” (127,1b–2a; Károli fordítás) És ugyancsak ebben az idő- szakban olvastam O. Hallesby Hogyan lettem hívő keresztyén? című könyvét, amely rávilágított: tovább nem kell erőlködnöm, hogy a sikeres ateistából teljesítményorientált vallásos keresztyén legyek, sokkal inkább rá kell bíznom magamat az Atya iránymutatására, és szem előtt kell tartanom Krisztus elénk élt példáját. Ekkor értettem meg, hogy a világi, de sok esetben az egyházi példaképek teljesítményelvű felmutatása is mennyire hamis orientációt nyújt a helyes utat keresők számára. Az igazi és egyben nehéz feladat Krisztus képére formálódni. Ez csodálatos felfedezést jelentettszámomra, azonban a gyakorlatba való átültetéstechnikáját nem találtam meg.

– Kérem, mondja el megtérésének szavakkal megfogalmazható történetét.

– Kétségbeesett szenvedésem egyre csak fokozódott, amikor bejelentkeztem egy férfi csendeshétre a Magyar Belmisszióhoz Biatorbágyra. Ennek a csendeshétnek az utolsó napján tapasztaltam meg Isten személyes megszólítását. Ezen a héten értettem meg, hogy a világ Isten törvénye – mispát – szerint működik. Ő teremtette, tehát ő az, aki ismeri a működését. Ekkor értettem meg, hogy embernek lenni nem mást jelent, mint Isten rendjéhez való alkalmazkodást, az ő akaratának keresését és teljesítését. Ehhez segítségül az alábbi igét kaptam: „Megjelentette néked, oh, ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mik 6,8) 2014 februárjában meghoztam tehát életem legfontosabb és legjelentősebb döntését: Isten rendje és törvénye szerint akarok élni, keresve az ő akaratát és kérve bűneim megbocsátását. A végigtöprengett, végigimádkozott csendeshét utolsó előadásán Isten egy példa által világította meg számomra igazságát, hogy eddig szereptévesztésben éltem. A barcelonai olimpián az izomszakadást szenvedett világcsúcstartó sportolót az apja segítette be a célba. Az ateista, majd vallásos Somody úgy gondolta, segítőkészen részt venne a problémamegoldásban mint edző. Totális tévedésben voltam az életemben, hisz valaki látja, hogy mi történik velem, és tudja, hogyan kell segíteni. Rájöttem, hogy én is ilyen, minden áldozatra kész Atya szeretetében szeretnék élni. Énközpontú életem végre átfordult Isten-központúvá. Azóta nem én akarok az úr lenni – és mindenki más a szolga –, hanem elfogadom, hogy Isten az Úr, és én vagyok a szolga. Hiszem, hogy ő ismeri szükségeimet, és azokat időben betölti. Ehhez az alábbi igéből kaptam megerősítést: „Szerelmesének álmában ád eleget”. (Zsolt 127,2b)

– Istennel való kapcsolata mennyiben változtatta meg gondolkodását a világról, egyházról, családról, üzletről?

– Sokban. Ma azt látom, hogy a világ szörnyen rossz irányba halad. Az emberi gyarlóság végeláthatatlan. A gonosz a bálványok professzionális menedzselésével, a média mindenhatóvá tételével, a kényszeres „fejlődéssel”, a virtuális valóság terjesztésével uralma alá vonja a világot. A keresztyénség defenzívába került, elbizonytalanodott, felhígult. Ez sajnos igaz minden szinten. Elbizonytalanodunk a helyes családszerepek, a gyermeknevelés tekintetében éppen úgy, mint globális kérdésekben, legyen szó homoszexualitásról, klímavédelemről vagy migrációról. Ugyanakkor nem letör, sokkal inkább biztat engem ez a helyzet, mert hiszem és látom, hogy a világ egyedül Krisztus útmutatása mentén jobbítható maradandóan. A feladatot megkaptuk: tegyünk tanítványokká minden népet. Vegyük fel a harcot a társadalom minden területén, fogalmazzuk meg érthetően és vonzóan üzenetünket, és tegyük központi üggyé az evangelizációt, a misszionálást, a tanítványképzést. Megkaptuk az ehhez szükséges fegyverzetet, az Igében benne van minden, amire szükségünk van. És mindenekelőtt velünk a világ Ura, a mindenható Isten.

– Hogyan vesz részt az egyház életében, vállal-e valamilyen szolgálatot?

– Igyekeztem kivenni részemet gyülekezetem, a Veresegyházi Református Egyházközség feladataiból. Elsősorban a több évig tartó iskola- építés jogi, pénzügyi dolgaiban segédkeztem, ma egy férfikör munkálataiban veszek részt a testvérekkel. Próbálok eleget tenni a bizonyságtétel-meghívásoknak. Előadó voltam a legutóbbi három nemzeti evangelizáción. Részt vállaltam a budapesti Fiúság Akadémia létrehozásában és működtetésében, mely szándékunk szerint felekezetfüggetlen bibliaiskola lesz, jelentős gyakorlati programmal. Központi kérdés számunkra a Szentháromság túláradó szeretetében való részesedés megértése, átélése és kisugárzása. Keresztyén identitásunk gyökere az Atyával való szeretetkapcsolat, azaz a „fiúság”, ennek alapján Isten gyermekeként és Jézus testvéreként kell élnünk és munkálkodnunk, megvalósítanunk az Atyától való küldetésünket ebben a világban.

– Az Ön által vezetett Centrál kávéházban havonta imareggelit szervez. Mi a szándéka, célja ezzel?

– Röviddel a megtérésem után kaptam az elhívást a korábbi, kudarcba fulladt országújító program felelevenítésére, immáron kizárólag az Úr rendje és akarata szerint. Isten akaratának kereséséhez a budapesti Centrál kávéházunkban elindítottuk havi rendszerességgel a Centrál imareggeli sorozatot (http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli). Ezeken az alkalmakon imádkozunk nemzetünk felemelkedéséért, Isten akaratának felismeréséért, amiben hívő tudósok, lelkészek előadásai segítenek bennünket. Tavaly a vezetéssel kapcsolatos kérdésekre kerestük a válaszokat a Bibliából. 2014 kora őszi heteiben a nemzet felemelkedésének alapjait összefoglaltam tizenkét pontban. Ezen alapok részletes kidolgozását a 2015-ben induló Országműhely program keretében kívánjuk elvégezni az Úr vezetésével. Ezért a Centrál imareggeli ebben az évben egyrészt az imahátteret biztosítja, másrészt pedig a szakmai munka megkezdése előtt az elhangzó előadásokon keresztül a bibliai alapelveket keresi az Országműhely egyes programpontjaihoz.

Somody Imre 1 óra hosszú bizonyságtétele, beszélgetés Takács ferenc református önkéntes misszionáriussal:

 https://www.youtube.com/watch?v=qF65zqMobQQ&t=2s

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Hírek

 • Ige rendszeresen a Budapest Európa Tv műsorán

  Minden reggel 3/4 8-tól 8-ig Biblia olvasást és hozzáfűzött gondolatokat hallhatunk a Budapest Európa Televízió műsorában. Ezeket az esti műsor befejezéseként ismétlik meg.

  Keddenként 9 órai kezdettel Ébredés címmel személyes bizonyságtételeket láthatunk Takács Ferenc  beszélgetős műsorában, ezeket este 10 órai kezdettel ismétli a tv aznap:

  http://www.bpetv.org/bp-europa-televizio-budapest-online-tv-adas

   

   

   

 • IMAREGGELI

  Vezetésről  a hit fényében.

  A Centrál kávéházban elindult programsorozat

  korábbi alkalmai itt láthatók, hallgathatók:

  http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli

   

   

 • Nem vagy egyedül című rádióműsor

  Minden hétfőn  20 órától 22 óráig a 107 MHz-en, vagy ide kattintva érhető el a  Nem vagy egyedül című hitbeli műsor:

  http://lakihegyradio.hu/player/player.php

   

  Élő adás, telefonszáma: 06-20-95-95-107

 • Programajánlat minden hó utolsó szombatjára Budapesten

  Szabad szombat


  25 év feletti egyedülállók számára szervezünk keresztyéni alapon előadás-sorozatot és beszélgető kört , 
  minden hónap utolsó szombatján .
  Helyszín : volt Olimpia Mozi

  (Kelenföldi Városközpont , Etele út 55. Megközelíthető a gyors 7-es autóbusszal )

  Részvételi díj : nincs (adományokat szívesen fogadunk)

   

  A teljes program 13:00-20:00 óráig tart (ebéd , közös beszélgetés és szórakoztató program )

 • Új evangéliumi oldal
 • Reformátusok a Network-ön

  Ajánlom szeretettel:

  http://reformatusokklubja.network.hu/

  Itt sok szép, építő írás, videóanyag is található, és testvéri közösség.

  Már több, mint ezer klubtag van.

 • Cseri Kálmán, Horváth Géza és más lelkészek igehirdetései

  Szeretettel ajánlom az igehallgatók, a Bibliát komolyan megérteni akarók figyelmébe a 

  pasaret/index.php?page=2011

  oldalt ahol 1996-tól készült felvételek hallgathatók-olvashatók.

 • Keresztény filmajánló

  Sok jó keresztyén témájú filmet láthatunk a

  http://keresztenyfilmek.com/

  oldalon. Különösen jó lehetőség, hogy nem kell letölteni a megnézni kívánt filmet, hanem egyenesen az internetről nézhető.

 • Nagyon jól feltöltött és építő a hitben ez az oldal:

  http://www.albaref.hu/

  Ez a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapja, ahol a Médiaanyagok fülre kattintva választhatnak a kedves érdeklődők, hogy filmet, hanganyagot vagy éppen vetített képes előadást akarnak-e figyelemmel kísérni. Azt hiszem minden gyülekezet büszke lenne egy ilyen honlapra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

Szavazás

Változtassak a honlap megjelenésén?
Nem, de fejleszteni lehet.
Nem, jó ez így.
Igen, mert nem áttekinthető.
Igen gyűlölöm az ilyet.
Asztali nézet