MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ

Keresztyén vagy keresztény?


Magyar kuriózum a kétféle szóváltozat

A római katolikus egyház a keresztény formát használja, a református a keresztyént. A neoprotestáns gyülekezetek pedig teljes összevisszaságban, hol egyiket, hol másikat. A világi sajtó munkatársai sokszor a katolikus formát tekintik helyesnek és általánosnak.
Dr. Csohány Jánost, a debreceni Hittudományi Egyetem volt professzorát a két szó közti különbségről kérdeztük.

- Professzor úr, miért van különbség a keresztyén szó használatát illetően, illetve a történelemben meddig vezethető ez vissza?

- A keresztyén és keresztény szó között a világon egyedül a magyar nyelvben van különbség. Kuriózumról van szó. Az első forma egy idő óta protestáns szóhasználat, a második a római és a görög katolikus. Így a szó a felekezeti hovatartozás kifejezője. A Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási szabálya a római katolikus lakosság statisztikai többségére való tekintettel tette hivatalossá a keresztény alakot, de megengedi a protestáns keresztyén alak használatát is.
Jelenleg nem látszik lehetőség arra, hogy a két szó közül az egyik szabad közmegegyezéssel kizárólagosságra emelkedjék. Türelmet kell tanúsítanunk egymás iránt. Ez a jó értelembe vett pluralitás. Az ősmagyarok sem azt nézték, hogy ki melyik törzsbe tartozik, hanem, hogy magyar. Ez a két szó magyarul hangzik el. A keresztyén szeretettel is ellenkeznék az elnevezés miatti huzakodás. Szükséges azonban, hogy tisztában legyünk a két szó eredetével, jelentésével. Akkor minden hátrányos megkülönböztetés nélkül, de tudatosan használjuk, a saját egyházi, családi tradiciónknak megfelelően.

- A protestáns és a katolikus bibliafordításokben milyen formában szerepel a szó?

- Az Újszövetségben azt olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei 11. részének 26. versében, hogy a „tanítványokat Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” Az Újszövetség 1967-ben Budapesten, a Szent István Társulat kiadásában megjelent magyarázatos fordításában a fenti idézet így hangzik: „először Antióchiában nevezték el a tanítványokat keresztényeknek”. A magyarázatban viszont azt írja, hogy a keresztyén elnevezés „szóról szóra annyit jelent, mint Krisztus követője, tanítványa, híve.” Ez mutatja, hogy már harminc évvel ezelőtt sem volt semmi különbség a keresztyén szó alapjául szolgáló görög krisztianosz szó katolikus és protestáns értelmezése között. Igen ám, de ez nem volt mindig így.
A krisztianosz a latinban christanus volt. Ebből lett egyes európai nyelvekben krisztián, a szlávban krisztyán. A magyar nyelvbe a szlávból került be. A szó eleji mássalhangzó torlódást a magyar oldani kényszerült és először a kirisztyán, majd a keresztyén formát honosította meg. Egyes vidékeken a múlt századig élt, vagy talán még él a „Kirisztus” forma Jézus méltóságjelzőjének ejtésében, mert a Krisztus szóeleji mássalhangzó torlódását ugyanígy idegennek érezte a helyes magyar nyelvérzék.
A keresztyén szót tehát a keresztyénséget felvett magyarok egyöntetűen használták jó hétszáz évig. Pázmány Péter is, aki igazán jó katolikus volt, mégis keresztyént írt. A Káldi György által elkészített első római katolikus fordítású teljes Biblia címlapján nagybetűkkel olvasható a keresztyén szó. Ezt az ősi szóhasználatot az evangélikusok és reformátusok változatlanul megőrizték.

- A római katolikusok azonban nem. Mikortól és miért jött létre a keresztény elnevezés?

- A 18. században hitvitázási céllal kezdték a katolikus papok kereszténynek nevezni és írni magukat. Sok idegen anyanyelvű lévén köztük, a nyelvtudás hiánya is közrejátszhatott. Bizonyítani egy teljesen helytelen népi szómagyarázattal akarták, hogy az „igazi” egyház tagjainak elnevezése a kereszt szóból ered, ezért keresztény. Egyébként a nyelvújítás korában a keresztyén formát egyesek szlávosnak tartották, és ezért helytelenítették.

- Az újprotestáns gyülekezetek általában melyik szóváltozatot használják?

- Az újprotestáns egyházak szóhasználata attól függ, hogy mennyire vették figyelembe a hazai protestáns hagyományt. Ha erősen hatott rájuk, akkor keresztyént írnak, ha nem, akkor keresztényt.
Fábián Tibor
 

Werner Gitt : A Csodálatos Ember

Ebben a könyvben az olvasó sok figyelemreméltó részletet talál az emberi testről, az ember felépíté­sének számos sajátosságáról, amelyekből gazdag összeállítást találhatunk a könyvben. A szerző nem marad meg az orvosi, fizikai, kémiai és információelméleti részleteknél, hanem ezekből következtetéseket von le az ember Teremtőjére vonatkozóan. Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kik is vagyunk Teremtőnk szemében, és mi a rendeltetésünk. A könyv mindenkinek szól, nemcsak szakembereknek.

Az alábbi linken olvasható az egész könyv:

 

Mit jelent a kereszten látható “INRI” felirat?

Erről a következő linket a címsorba másolva, majd az enter billentyűt megnyomva lehet ellépni

arra az oldalra, ahol egy jó magyarázata található  a kérdésnek:

www.christiananswers.net/hungarian/q-eden/edn-t024h.html

 

 

JÉZUS KRISZTUS ígérete szerit az ő eljövetele előtt :

"hatalmas jelek tűnnek fel az égen." (Lk 21,11 b)

http://www.idokep.hu/hirek/asperatus-az-egen   (a képre kattintva nagyítva nézhető)

 
 
 
Jézus arca látható a Torinói halotti leplen? 3d képalkotó eljárással elkészült Jézus arcképe:
 
 
A kereszténység terjedése a világon egy szemléletes 3 perces
videón:
 
 
.
.
.
.
.
 

 

Hírek

 • Ige rendszeresen a Budapest Európa Tv műsorán

  Minden reggel 3/4 8-tól 8-ig Biblia olvasást és hozzáfűzött gondolatokat hallhatunk a Budapest Európa Televízió műsorában. Ezeket az esti műsor befejezéseként ismétlik meg.

  Keddenként 9 órai kezdettel Ébredés címmel személyes bizonyságtételeket láthatunk Takács Ferenc  beszélgetős műsorában, ezeket este 10 órai kezdettel ismétli a tv aznap:

  http://www.bpetv.org/bp-europa-televizio-budapest-online-tv-adas

   

   

   

 • IMAREGGELI

  Vezetésről  a hit fényében.

  A Centrál kávéházban elindult programsorozat

  korábbi alkalmai itt láthatók, hallgathatók:

  http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli

   

   

 • Nem vagy egyedül című rádióműsor

  Minden hétfőn  20 órától 22 óráig a 107 MHz-en, vagy ide kattintva érhető el a  Nem vagy egyedül című hitbeli műsor:

  http://lakihegyradio.hu/player/player.php

   

  Élő adás, telefonszáma: 06-20-95-95-107

 • Programajánlat minden hó utolsó szombatjára Budapesten

  Szabad szombat


  25 év feletti egyedülállók számára szervezünk keresztyéni alapon előadás-sorozatot és beszélgető kört , 
  minden hónap utolsó szombatján .
  Helyszín : volt Olimpia Mozi

  (Kelenföldi Városközpont , Etele út 55. Megközelíthető a gyors 7-es autóbusszal )

  Részvételi díj : nincs (adományokat szívesen fogadunk)

   

  A teljes program 13:00-20:00 óráig tart (ebéd , közös beszélgetés és szórakoztató program )

 • Új evangéliumi oldal
 • Reformátusok a Network-ön

  Ajánlom szeretettel:

  http://reformatusokklubja.network.hu/

  Itt sok szép, építő írás, videóanyag is található, és testvéri közösség.

  Már több, mint ezer klubtag van.

 • Cseri Kálmán, Horváth Géza és más lelkészek igehirdetései

  Szeretettel ajánlom az igehallgatók, a Bibliát komolyan megérteni akarók figyelmébe a 

  pasaret/index.php?page=2011

  oldalt ahol 1996-tól készült felvételek hallgathatók-olvashatók.

 • Keresztény filmajánló

  Sok jó keresztyén témájú filmet láthatunk a

  http://keresztenyfilmek.com/

  oldalon. Különösen jó lehetőség, hogy nem kell letölteni a megnézni kívánt filmet, hanem egyenesen az internetről nézhető.

 • Nagyon jól feltöltött és építő a hitben ez az oldal:

  http://www.albaref.hu/

  Ez a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapja, ahol a Médiaanyagok fülre kattintva választhatnak a kedves érdeklődők, hogy filmet, hanganyagot vagy éppen vetített képes előadást akarnak-e figyelemmel kísérni. Azt hiszem minden gyülekezet büszke lenne egy ilyen honlapra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

Szavazás

Változtassak a honlap megjelenésén?
Nem, de fejleszteni lehet.
Nem, jó ez így.
Igen, mert nem áttekinthető.
Igen gyűlölöm az ilyet.
Asztali nézet